LAMPA UV

Badania luminescencyjne  - w zależności od sposobu wzbudzania wyróżnia się wiele rodzajów luminescencji. Dla gemmologów najważniejsze znaczenie ma fotoluminescencja, którą poprzez szybkość gaśnięcia jarzenia dzielimy na fluoryscencję i fosforyscenjcę. Ze względów praktycznych do obserwacji używa się nadfioletu dalekiego o zakresie 200-300 nm (254 nm) tzw promieniowanie krótkofalowe oraz nadfioletu bliskiego o zakresie 300-400nm tzw promieniowanie długofalowe. Określamy odcień barwy fluorescencyjnej oraz stopień jej intensywności jako : silny, wyraźny, słaby lub brak.