SPEKTROSKOP

Spektroskop ukazuje nam widma absorpcji w widzialnym obszarze tj od 400 do 700 nm. Sposób wykonywania badań jest bardzo prosty. Polega na oświetleniu badanego kamienia silną wiązką światła i obserwacji widma światła przechodzącego przez kamień albo odbitego od jego powierzchni. Na skali spektroskopu odczytuje się bezpośrednio położenia linii, pasm i obszarów absorpcji w widmie pochodzącym od badanego kamienia.