DYCHROSKOP

Zwany również „lupą Haidingera” to niewielki i prosty przyrząd pozwalający obserwować barwy pleochroiczne. Dzięki temu urządzeniu z obserwowanej barwy mieszanej udaje się wyodrębnić barwy czyste, właściwe dla danego minerału. Umożliwia określenie  pleochroizmu (dychroizm i trichroizm)