MIKROSKOP

Możliwości wykorzystywania binokularu (mikroskopu optycznego) w praktycznej gemmologi są rozległe i zróżnicowane. Za jego pomocą można min : 

  • określać cechy makroskopowe badanego kamienia
  • ustalać wielkość, rodzaj charakter inkluzji 
  • identyfikować kamieni składane
  • badać kamienie o sztucznie zmienionej barwie