REFRAKTOMETR

Kontaktowy refraktometr gemmologiczny jest urządzeniem służącym do szybkiego oznaczania wielu właściwości optycznych kamieni szlachetnych.  Określa współczynnik załamania światła badanego kamienia. Po za tym możemy wykorzystać go do :

  • wyznaczania dwójłomności
  • badania właściwości optycznych (izotropowe/anizotropowe)
  • określenia charakteru optycznego (jedno- lub dwuosiowe)
  • określenia znaku optycznego (dodatni/ujemny) 
  • oznaczania dyspersji