POLARYSKOP (konoskop)

Polaryskop to podstawowe narzędzie gemmologiczne – spolaryzowane światło może szybko ujawnić charakter optyczny badanego kamienia i ograniczyć obszar poszukiwań wyłącznie do kamieni o właśnie takim charakterze. 
Dzięki polaryskopowi możemy określić :

  • własności optyczne (izotropowe,anizotropowe) przynależność do grupy optycznej (jedno- lub dwuosiowe) oraz występowanie anomalii optycznych
  • liczbę i kierunek osi optycznych
  • pleochroizm