dr inż.
Tomasz Sobczak

Sylwetka Przewodniczącego PTGem

Przewodniczący PTGem dr inż. Tomasz Sobczak

Wykształcenie :

 • Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, specjalność Optyka kryształów.
 • Doktor nauk geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalność gemmologia.
 • Gemmolog dyplomowany Amerykańskiego Instytutu Gemmologii, Santa Monica.
 • Członek fachowy Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, Idar-Oberstein.
 • Gemmolog dyplomowany Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego.
 • Rzeczoznawca diamentów Międzynarodowego Instytutu Gemmologii, Antwerpia, Belgia.
 • Fachowy doradca ds. obrotu kamieniami szlachetnymi Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego, Idar-Oberstein.
 • Absolwent kursów dokształcających Niemieckiego Towarzystwa Gemmologicznego dla rzeczoznawców gemmologicznych: Kamienie szlachetne 5, Diamenty 5 oraz  Wysokowartościowe kamienie szlachetne, Idar-Oberstein.
 • Absolwent kursu gemmologicznego na Uniwersytecie im. K. Ruprechta w Heidelbergu, Niemcy.

~

Autor :

 • Piętnastu książek, w tym m.in.: Wielkiej encyklopedii kamieni szlachetnych i ozdobnych, Diamenty jubilerskie i Rzeczoznawstwo kamieni szlachetnych i ozdobnych.
 • Ponad 130 artykułów w czasopismach naukowych – Acta Universitatis Wratislaviensis, Mineralogia Polonica, Neoterm, Prace Specjalne Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego oraz czasopismach popularnonaukowych – Gems & Gemology (USA), Journal of Gemmology (Wlk. Brytania), Magyar Otvos (Węgry), Mineralien Magazin Lapis (Niemcy), Normalizacja, Polski Jubiler, Promenada Sukcesu, RynekJubilerski.pl, Świat Techniki, Top Class, Wiedza i Życie, Zegarki & Biżuteria, Zeitschtrift der DGemG (Niemcy) oraz Wszechświat.

Ponadto :

 • Biegły sądowy dla dziedziny gemmologii  Sądu Okręgowego w Warszawie.
 • Rzeczoznawca Inspekcji Handlowej do spraw jakości produktów lub usług, specjalność jubilerstwo i gemmologia, dla województw: mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego.
 • Biegły skarbowy Izby Skarbowej w Warszawie, specjalność jubilerstwo i gemmologia.
 • Sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego w latach 1998-2009.
 • Redaktor działu gemmologia kwartalnika Polski Jubiler w latach 1997-2004.
 • Redaktor naczelny miesięcznika Zegarki & Biżuteria w latach 2005-2006.
 • Wydawca i z-ca redaktora naczelnego kwartalnika RynekJubilerski.pl od 2007 r.
 • Od 1987 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w dziedzinie jubilerstwa i rzeczoznawstwa jubilerskiego.