Cykl szkoleń

Szanowni Członkowie,
pragniemy poinformować Państwa o planowanym szkoleniu, organizowanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia Gemmologów Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego pt.

„BADANIE, IDENTYFIKACJA I WYCENA DIAMENTÓW W OPARCIU O NOWE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KRAJACH UE”.

MIEJSCE SZKOLEŃ: Hotel Diament Katowice.

ZAJĘCIA: trwają 10 dni, w godzinach 10:00 - 17:00 (z przerwą na lunch). Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym oraz rozdaniem dyplomów „Znawcy diamentów”. Uczestnicy otrzymują do użytku na zajęciach wszelkie potrzebne materiały i przyrządy (np. lupa, pęseta, suwmiarka, kamienie porównawcze, lampa UV itp.) oraz na własność książkę Brylanty 4C.
Po wyznaczonym przez PTGem czasie odbędzie się egzamin, którego pozytywny wynik będzie dawał uczestnikowi tytuł i uprawnienia "Rzeczoznawcy diamentów PTGem".

TERMINY SZKOLEŃ:

Szkolenie odbędzie się w 3 cyklach:

  • 16-19.01.2020
  • 24-26.01.2020
  • 31.01-02.02.2020

TERMIN ZGŁOSZEŃ: do 23.12.2019

CENA: dla członków PTGem 3500 zł, dla pozostałych uczestników 4500 zł

TERMIN WPŁAT: do 31.12.2019

Wszelkich informacji udziela prowadzący, przewodniczący Tomasz Sobczak sobczakt@wp.pl tel . +48 601 816 103

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1.

Wykład

Stan rzeczoznawstwa gemmologicznego w Polsce i świecie. Obowiązki i uprawnienia rzeczoznawców. Alchemia węgla. Występowanie diamentów – geneza i typy złóż, miejsc występowania. Pozyskiwanie diamentów. Systemy klasyfikacyjne. Nazewnictwo diamentów jubilerskich. Cechy jakościowe podlegające ocenie (4C). Rodzaje zanieczyszczeń – ogólna charakterystyka znamion (defektów) wewnętrznych.

Ćwiczenia

Praktyczna ocena stopnia czystości.

Dzień 2.

Wykład

Sortowanie diamentów. Szczegółowa charakterystyka znamion (defektów) wewnętrznych i zewnętrznych. Oznaczenia i sposób zapisu. Wpływ znamion zewnętrznych na stopień czystości. Klasy czystości. Właściwości diamentów (optyczne, chemiczne, elektryczne, termiczne, mechaniczne). Typy diamentów. Barwa. Czynniki determinujące powstawanie barwy. Barwa diamentów podlegająca ocenie. Skale barw. Kamienie porównawcze (wzorcowe).

Ćwiczenia

Praktyczna ocena stopnia czystości z uwzględnieniem znamion wewnętrznych i zewnętrznych. Graficzny opis zauważalnych znamion (defektów).

Praktyczna ocena barwy. Ocena stopnia czystości i barwy (łącznie).

Dzień 3.

Wykład

Diamenty barwne. Szlif brylantowy, proporcje szlifu i poprawność jego wykonania. Błędy mierzalne i niemierzalne. Ocena proporcji i poprawności wykonania szlifu wg systemu punktowego. Wyznaczanie proporcji okrągłego szlifu brylantowego (błędy mierzalne) za pomocą proporcjoskopu.

Ćwiczenia

Łączne ocena cech jakościowych diamentów oszlifowanych z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 4.

Wykład

Metody szacowania proporcji okrągłego szlifu brylantowego.

Ćwiczenia

Szacowanie wielkości tafli, wysokości korony, wysokości pawilonu, wielkości koletu.

Łączne ocena cech jakościowych diamentów oszlifowanych z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 5.

Wykład

Szlifowanie diamentów. Style, rodzaje i modyfikacje szlifu brylantowego. Dopuszczalne odstępstwa od proporcji idealnych. Modernizacja szlifów.

Ćwiczenia

Przeszlifowywanie diamentów uszkodzonych i diamentów o starym szlifie brylantowym. Wyznaczanie masy rzeczywistej i przeliczeniowej. Obliczanie masy diamentów o brylantowych szlifach fantazyjnych. Obliczanie współczynników korekcji dla szlifów fantazyjnych.

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 6.

Wykład

Imitacje diamentów i metody ich identyfikacji. Diamenty poprawiane metodą Yehudy i HPHT. Diamenty o sztucznie zmienionej barwie. Światowy rynek diamentów (aktualne trendy, ceny, giełdy itp.).

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 7.

Wykład

Diamenty syntetyczne. Ocena cech jakościowych diamentów syntetycznych 7C.

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 8.

Wykład

Szacowanie wartości i wycena diamentów jubilerskich. Rynek diamentów w Polsce. Inwestycje w diamenty. Kupno-sprzedaż diamentów.

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Dzień 9.

Wykład

Zastosowanie diamentów.

Ćwiczenia

Egzamin próbny. Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu. Ćwiczenia indywidualne i konsultacje przedegzaminacyjne dotyczące oceny cech jakościowych diamentów jubilerskich.

Dzień 10.

Ćwiczenia

Łączna ocena cech jakościowych diamentów z uwzględnieniem stopnia czystości, barwy, proporcji i poprawności wykonania szlifu.

Egzamin końcowy, rozdanie dyplomów i uroczyste zakończenie kursu.

Liczba miejsc ograniczona!

Jesteś zalogowany do serwisu, dostępne działania: Wylogowanie | Zmiana hasła