FAŁSZOWANIE EKSPERTYZ I PIECZĄTEK EKSPERTÓW PTGem

Zarząd Główny otrzymuje od swoich członków sygnały dotyczące fałszowania wysta wianych przez rzeczoznawców PTGem druków ekspertyz (certyfikatów). Coraz częściej na stronach internetowych pojawiają się wyroby jubilerskie, a na załączonych do nich certyfikatach widnieją również podrobione pieczątki rzeczoznawców PTGem (np. na platformach aukcyjnych i sprzedażowych typu Allegro). Ponieważ sprzedawane wyroby są również podrabiane (pozłacane srebro zamiast złota, cyrkonie zamiast diamentów), wielu z nich ma z tego powodu duże nieprzyjemności, z odwiedzinami policji włącznie.

Wydawałoby się, że obecnie najbardziej skutecznym zabezpieczeniem przed fałszowaniem lub podrabianiem dokumentów są hologramy.

Znaki holograficzne nie dają się bowiem fałszować za pomocą znanych technik komputerowych i kserograficznych. Są one bowiem sprawdzonym instrumentem w walce z nieuczciwą konkurencją, gwarantując oryginalność pochodzenia produktów oraz oczekiwaną przez klienta jakość.

W załączeniu publikujemy wzór oryginalnej okładki druku ekspertyzy, oryginalnego hologramu PTGem oraz przykład stosowanej podróbki.

Podobnie podrabiane są pieczątki Rzeczoznawców PTGem. W załączeniu publikujemy wzór oryginalnej pieczątki, która powinna zawierać imię i nazwisko, numer uprawnień i napis „RZECZOZNAWCA DIAMENTÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEMMOLOGICZNEGO”.

Okładka oryginalnego certyfikatu PTGem


Oryginalny hologram, porównanie hologramu podrobionego i oryginalnego


Pieczątka Rzeczoznawcy PTGem


Oryginalny druk Certyfikatu PTGem dla biżuterii z diamentami


Oryginalny druk Certyfikatu PTGem dla diamentu

Jesteś zalogowany do serwisu, dostępne działania: Wylogowanie | Zmiana hasła